Hospodáøské zvíøe – býk .

Hospodářské zvíře – býk .