Divoká kachna / samec -kaèer / na øece Vltavì v Praze na Kampì dne 30.1.2010

Divoká kachna / samec -kačer / na řece Vltavě v Praze na Kampě dne 30.1.2010