_LES8138

Módní pøehlídka – návvrháø Osmany Laffita v Národním Muzeu na Václavském námìstí