PICT3627

Egypt – Karnak – Velký sloupový sál .Je obestavìný mohutným druhým a tøetím pylonem a èítá 134 sloupù, které jsou bohatì zdobeny .