PICT3619

Egypt – Karnak – nejvìtší chrám na svìtì . Mìsto Boha Amóna Rea . Dochovalé sloupoví s reliéfy .