PICT3467CF2

Chrám bohynì Hatšepsut – Egypt – Nedaleko Luxoru a Údolí králù. Vyniká mimoøádnou architekturou – stojí na úboèí skalního útesu a je øešen tøemi terasami se sloupoøadím.