Petr Zvìøina se popral pøed diskotékou dne 26.8.2007

Petr Zvěřina se popral před diskotékou dne 26.8.2007