Palladium na Námìstí republiky v Praze pár dní pøed otevøením – 22.10.2007

Palladium na Náměstí republiky v Praze pár dní před otevřením – 22.10.2007