_MG_2509

Hasièi dne 9.9.2009 otvírají byt, kde je podezøení, že se za nimi skrývá mrtvý èlovìk .