_LES9065

Zakázaný pochod neonacistù v Praze dne 10.11.2007 . obklíèená skupinka pøíznivcù skinhead u metra Florenc odkud byli odvezeni na policejní služebnu ti u kterých se našla jakákoliv zbraò .