_LES9005x

Zakázaný pochod neonacistù v Praze dne 10.11.2007 . Vozíèkáø z židovskou hvìzdou na hrudi se zúèastnil demonstrace proti neonacistùm v ulici Maiselova .