_LES6756

V areálu Vinohradské nemocnici zaèal dne 7.11.2007 krátce po poledni hoøet teskobarák ve kterém byly uskladnìny rùzné starší pøístroje a další zdravotnický materiál . Jen vèasný pøíjezd hasièù zabránil aby budova lehla celá popelem .