_LES6095

Zatýkání zloèince dne 18.10. 2007 v 9:35 hod v Klausovì ulici , Praha 5 . Policejní zásahová jednotka zastavila automobil Mercedes cca 200 m od garáže z které vyjel . V Mercedesu byli dva muži . Jednoho / ležícího na zemi a na kapotì vozu / po pùl hodinì propustila a druhý byl zatèen a odveden zpìt do bytu , kde probìhla domovní prohlídka . Zatèený bydlí v domì , kde bydlí exministr a pøedseda vlády Jan Kavan . Policejní mluvèí Blanka Kosinová dostala pøíkaz se k této kauze – zatèení vyjadøovat . Pravdìpodobnì se má jednat o mezinárodnì hledaného zloèince .