_LES0365

Karel Gott oslavil dne 13.7.2009 své 70. narozeniny v hotelu Ambassador v centru Prahy . Zpìvák si pozval témìø 2000 hostù. Narozeniny se tak staly jednou z nejvìtších sešlostí umìlcù, zpìvákù, byznysmenù a politikù .