_LEL1730

Modelka petra Faltýnová se zúèastnila pøedstavení nové kolekce Gucci v obchodì v Paøížské ulici dne 13.5.2008