Tanèící dùm na Rašínovì nábøeží v Praze .

Tančící dům na Rašínově nábřeží v Praze .