Zpìvaèka Marie Rotrová v klubu Lávka dne 28.4.2008

Zpěvačka Marie Rotrová v klubu Lávka dne 28.4.2008