Pøedseda ÈSSD Jiøí Paroubek

Předseda ČSSD Jiří Paroubek