_MG_3389

Bývalá manželka zpìváka Jiøího Korna Kateøina Kornová dne 7.4.2009 ve Slovanském domì v Praze