_MG_0083_0

Pøedseda ÈSSD Jiøí Paroubek se dne 13.10.2009 zúèastnil pohøbu Františka Jùny ve Strašnickém krematoriu v Praze . Jùna byl jeden z nejstarších sociálních demokratù a zemøel v nedožitých 100 letech.