_LES7221

Pøední èeský módní návrháø Josef Klír dne 11.1.2008 po pøehlídce v Motolské nemocnici.