_LES5773

Zpìvaèka Hanka Křížková na charitativním koncertì s názvem Mater er pueri , který se konal dne 3.11.2007 v paláci Blaník