_LES5150

Modelka Jana Doleželová na slavnostním otevøením relaxaèního centra Pure Spa v hotelu Le palais Prague de 24.4.2008