_LES4694

Zpìvák Dalibor Janda se svou dcerou Jiøinou na Talk maratonu Xavera Veselého dne 19.5.2008