_LES4253

Moderátorka a televizní hlasatelka Viola Ottová na veèírku firmy Avon v hotelu Hilton / 10. výroèí aktivit v boji proti rakovinì / dne 14.9. 2007