_LES4077

Zpìvaèka Helena Vondráèková mìla 17.5. 2008 v Lucernì koncert . Hostem koncertu byl Petr Bende a Jitka Zelenková