_LES2867

Moderátorka Soòa Polonyiová , Palladium , charitativní akce pro dìti z dìtských domovù dne 3.3.2008