_LES0408

Komik Ludìk Sobota se svou ženou Adrianou Sobotovou na volbì Miss internet 2007 , která se konala v Sport centru Èerný most dne 27.10.2007