_LES0180_0

Adriana Sobotová s komikem Jaroslavem Èejkou v divadle Luïka Soboty pøi slavnostním otevøení rómské univerzity . dne 5.9. 2007