_LEL1384

Moderátorka Gábina Partyšová se zúèastnila pøedstavení nové kolekce Gucci v obchodì v Paøížské ulici dne 13.5.2008