_LES9046_0

Obrovská židle pøed Sovovými mlýny. Obøí døevìná židle autorky Magdaleny Jetelové je dílem studentù K. Gebauera, umístìna v èervnu 2003. Je z topolového døeva a vysoká je 6 m.