_LES9249_0

Zakázaný pochod neonacistù v Praze dne 10.11.2007 . Policisté zadrželi ve Vysoèanech na ulici Sokolovská skupinku více jak dvouset neonacistù . Pøi prohlídce policisté našli nìkolik desítek rozbušek , støelné zbranì , tomfy , sekerku a další útoèné zbranì .