_LES6768

V areálu Vinohradské nemocnici zaèal dne 7.11.2007 krátce po poledni hoøet teskobarák ve kterém byly uskladnìny rùzné starší pøístroje a další zdravotnický materiál . Speciální komise spolu s policií se snaží zjistit pøíèinu požáru .