_LEL1673

Modelka Radka Kocurová se zúèastnila pøedstavení nové kolekce Gucci v obchodì v Paøížské ulici dne 13.5.2008