_LEL1542

TOP modelka Simona krainová se zúèastnila pøedstavení nové kolekce Gucci v obchodì v Paøížské ulici dne 13.5.2008