Zpìvák Milan Drobný se svou pøítelkyní

Zpěvák Milan Drobný se svou přítelkyní