Zpìvák a skladatel Vašo Patejdl

Zpěvák a skladatel Vašo Patejdl