Jiøí Paroubek – pøedseda ÈSSD

Jiří Paroubek – předseda ČSSD