_MG_9987

Tlumoènice a projektová manažerka Petra Paroubková – manželka pøedsedy ÈSSD Jiøího Paroubka dne 1.5.2009 slavila Svátek práce se svým manželem na Žofínì .