_LES5736

Zpìvaèka Marcela Bøezinová na charitativním koncertì s názvem Mater er pueri , který se konal dne 3.11.2007 v kinì Blaník