_LES2831

Zpìvaèka Iveta Bartošová zahájila po dlouhé pìvecké odmlce, zpùsobené svými osobními problémy, své nové turné s názvem „Jsem zpátky“ . Její první koncert se uskuteènil 15.5.2008 v Mladé Boleslavi . Koncert byl do posledního místa vyprodán .