_LES0095

Xaver Veselý na autogramiádì knihy Kateøiny hamrové v knihkupectví Luxor na Václavském námìstí dne 5.9.2007